Blog Konica Minolta

Nowoczesne biuro – miejsce pracy i drugi dom (cz. I)

Nowoczesne biuro – miejsce pracy i drugi dom (cz. I)

Dyskusja na temat idealnego projektu przestrzeni biurowej trwa od czasu powstania pierwszego biura. Niestety zbyt często podejście do tego tematu jest niewłaściwe. Najważniejsze jest bowiem to, aby pracownicy czuli się doceniani i byli w stanie wziąć odpowiedzialność za podejmowane działania. Motywacja jest naszą siłą napędową. Ale co jest paliwem? W obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek musimy być otwarci na zmiany w naszym życiu zawodowym – nie tylko być gotowym do uczenia się przez całe życie, ale też chcieć się uczyć. Elastyczne projekty przestrzeni biurowej uwzględniają potrzeby pracowników. Jednak w większości firm życie zawodowe nadal opiera się na przekonaniu, że musimy przestrzegać ścisłych zasad, aby w firmie nie wyróżniać się w sposób postrzegany jako negatywny. Wytyczne dotyczące sposobu pracy przychodzą z góry i przewidują ustalone godziny i określone miejsce pracy. Do tej pory takie podejście nazywano powszechnie filozofią firmy, wyrażaną w powiedzeniu „tak to się tutaj robi”. Inicjatywa nowego sposobu wykonywania pracy (New Ways of Working, w skrócie NWOW) opiera się na potrzebach pracowników i ma na celu promowanie ich motywowania oraz wewnętrznej chęci do wykonywania pracy (dzięki podejściu „Działaj tak, jak jest najlepiej dla Ciebie”). Firma Microsoft zapewniła dobry przykład funkcjonowania takiego podejścia, kiedy ponad dziesięć lat temu w Holandii przeprojektowano zarówno sposób pracy jej pracowników, jak i ich środowiska pracy. W ramach wprowadzonych zmian sformułowano „Dziesięć zasad NWOW”, dzięki którym miał zostać wdrożony nowy model pracy:
  1. Wykonywanie pracy niezależnie od czasu i miejsca;
  2. Zaufanie zamiast kontroli;
  3. Znaczenie wyników zamiast obecności w biurze;
  4. Przywództwo zamiast zarządzania;
  5. Współpraca i działanie na podstawie jasno określonych celów;
  6. Wytyczne zamiast zasad;
  7. Rozmowa zamiast ukierunkowania na jedno rozwiązanie;
  8. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi do odpowiednich zadań;
  9. Dzielenie się z innymi informacjami na temat wszystkich podejmowanych działań;
  10. Przyjęcie odpowiedzialności.
Źródło: http://www.managementexchange.com/story/microsoft-netherlands Zasady te pomagają zrozumieć na czym polega NWOW. Dzięki wprowadzonym zmianom oddział Microsoftu w Holandii uzyskał wymiernie wyższą produktywność, mniejszą zachorowalność pracowników i był kilkukrotnie nagradzany w konkursie na najlepsze miejsce pracy „Great Place to Work”.

Pomysły pojawiały się wszędzie…

W centrali Google w Zurychu obecnie znajduje się akwarium, pokój do masażu i (naprawdę!) duża zjeżdżalnia do stołówki. Firma Deloitte świadcząca usługi z zakresu rachunkowości udostępnia swoim pracownikom w Amsterdamie pokój na każdym piętrze, który mogą wykorzystywać w dowolny sposób, przy czym ulubionym zajęciem jest gra w piłkarzyki.  Z kolei firma Lego odeszła od stałych stanowisk roboczych w swoich biurach w Singapurze i Londynie. Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA niedawno przeniosło się do nowej centrali w Hamburgu, którą wyposażono w kokony do drzemania, boisko do koszykówki w celu zapewnienia rozrywki, i w której można wybrać wydmy piaskowe, miejscowy pub lub leśną polanę jako scenerię zapewniającą atmosferę podczas spotkań.

W Bernie uruchomiono BrainGym (siłownia dla mózgu) i ProjectGym (siłownia dla projektu)

Szwajcarska firma telekomunikacyjna Swisscom stworzyła niedawno nowe środowisko pracy dla swoich pracowników pod hasłem „projektowanie skoncentrowane na człowieku”. Inicjatywę tę przyjęto bardzo entuzjastycznie. Warunki dla nieograniczonej wymiany pomysłów stworzono w sali BrainGym, która wygląda jak duży salon. BrainGym cieszy się również dużym zainteresowaniem podmiotów zewnętrznych. Odbyła się tam już konferencja TED i szczyt mediów społecznościowych. Christina Taylor, Dyrektor Projektu Human Centered Design w Swisscom, opisuje ProjectGym jako „Inspirujące miejsce, w którym łączymy projekty realizowane w całej firmie. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć ‘przyjazną konkurencję’ pomiędzy zespołami projektowymi”. O przyszłości życia w biurze wypowiada się w następujący sposób: „Czasy, w których biuro jako miejsce, gdzie trzeba siedzieć za zamkniętymi drzwiami przez osiem godzin dziennie, odeszły już do przeszłości. Będziemy teraz świadomie wybierać, czy chcemy pracować w skupieniu przed monitorem, czy uczestniczyć w twórczej wymianie pomysłów. Współpraca będzie opierać się na działaniu w zespole, w określonej przestrzeni i zgodnie z niekonwencjonalnymi metodami”.

Poruszające i inspirujące przestrzenie

Rozmawialiśmy z architektem Thomasem Weitershagenem, specjalistą w zakresie „Poruszających i inspirujących przestrzeni” na temat czynników, jakie mają decydujący wpływ na pracę w biurze, zmian w tym obszarze i niedoskonałości procesów transformacyjnych. Thomas Weitershagen stwierdził, że: „Świat uwalnia się obecnie od starego modelu pracy. Tradycyjne miejsca pracy, na przykład przy biurku lub przy taśmie przenośnikowej ulegną trwałym zmianom.” W rozmowie wyjaśnia, w jaki sposób te zmiany można zrealizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *