Blog Konica Minolta

Cyfryzacja jako temat dla kierownictwa: coraz więcej przedsiębiorstw zatrudnia CDO

Cyfryzacja jako temat dla kierownictwa: coraz więcej przedsiębiorstw zatrudnia CDO

Transformacja cyfrowa jest również transformacją kulturową. Należy ją rozważyć na każdym poziomie - i zilustrować ją na przykładzie z góry. Z tego powodu coraz więcej firm zatrudnia dedykowanych pracowników na najwyższych stanowiskach kierowniczych, zajmujących się transformacją. Nowe badanie pokazuje: Wiodącą rolę odgrywają przedsiębiorstwa europejskie.

Chief Digital Officer, Chief Technology Officer czy nawet Director of Digital Operations: to przykłady nazw stanowisk. Tendencja jest jednak wyraźna: coraz więcej firm zatrudnia menedżerów wyższego szczebla, którzy zajmują się wdrażaniem transformacji cyfrowej. Nowe badanie przeprowadzone przez Strategy&, konsultantów ds. strategii z PricewaterhouseCoopers, potwierdza tę teorię - i świadczy o znacznej zmianie: w ciągu zaledwie jednego roku liczba największych firm zatrudniających CDO wzrosła z 6% do 19%.

Scentralizowana strategia cyfrowa

W badaniu wzięto pod uwagę 2500 największych firm na świecie. Fakt, że liczba nowych CDO w tych firmach rośnie tak szybko, pokazuje jedno szczególnie wyraźnie: firmy zrozumiały, jak ważna jest konsekwentna i scentralizowana strategia cyfrowa, ponieważ, jak podkreślają autorzy badania, działy w wielu dużych firmach podjęły już zdecydowane działania w kierunku cyfryzacji. Jednakże, jak wynika z badania, często brakuje scentralizowanego stanowiska, które koordynowałoby całą transformację kulturową. Cyfryzacja nie polega przecież tylko na wprowadzaniu nowych technologii czy wdrażaniu poszczególnych działań. Zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach kładzie się często nacisk na kwestie polityczne i finansowe, które nie mogą być rozwiązywane na poziomie działów.

Wiodącą rolę odgrywają przedsiębiorstwa europejskie

Globalna dystrybucja nowych cyfrowych menedżerów nie zaskakuje: to właśnie przedsiębiorstwa w Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie zatrudniają CDO. Jeszcze wyraźniejszy jest rozkład płci - udział mężczyzn wynosi 84%. Widać wyraźną zmianę w porównaniu z zeszłorocznym badaniem w dystrybucji sektorowej: w 2015 r. dominowały branże konsumenckie, tj. firmy z branży mediów i komunikacji, żywności i napojów oraz transportu. Obecnie sektor ubezpieczeniowy jest wyraźnym liderem - 35% firm zatrudnia w zarządzie osoby odpowiedzialne za cyfryzację.

Odpowiednie podejście, które należy dalej wdrażać

Z badania przeprowadzonego przez Strategy& jasno wynika, że wiele największych firm dostrzega znaczenie transformacji cyfrowej. Ale nie tylko - wiele zrozumiało również znaczenie konsekwentnego, scentralizowanego zarządzania transformacją. Wzrost liczby osób ds. cyfryzacji zajmujących stanowiska kierownicze  z 6% do 19% w ciągu zaledwie jednego roku można określić jako silny trend, ale wzrost można też wytłumaczyć w inny sposób: pozycja CDO jest wciąż nieobsadzona w ponad trzech czwartych dużych przedsiębiorstw na całym świecie. W takich przypadkach cyfryzacja jest koordynowana w innym miejscu lub wdrażana w niewielkiej skali  przez pojedyncze działy w firmach. Istnieje zatem szansa, że tendencja ta utrzyma się, ponieważ - niezależnie od tego, jak zostanie nazwana ta nowa pozycja w zarządzie - tylko konsekwentna digitalizacja prowadzi do transformacji kulturowej, która jest konieczna, aby nie zostać w tyle w erze cyfrowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *