Blog Konica Minolta

Transformacja cyfrowa: dlaczego niektóre zespoły są lepsze od innych?

Transformacja cyfrowa: dlaczego niektóre zespoły są lepsze od innych?

Ludzie coraz częściej pracują z inteligentnymi systemami. Stwarza to nowe zadania, miejsca pracy i formy współpracy. Które zespoły są przygotowane na przyszłość?

Na pracę w XXI wieku wpływ mają innowacje cyfrowe i międzynarodowe megatrendy – mądrzy decydenci zdają sobie już sprawę, że wiele się zmienia. Zespoły gotowe na przyszłość opanowały po mistrzowsku sztukę networkingu, a ich pracownicy potrafią obsługiwać algorytmy, modyfikować oprogramowanie i komunikować się z robotami. Zespół przyszłości składa się z kreatywnych ludzi, którzy czują się w wirtualnych przestrzeniach jak w domu i spotykają się z kolegami z całego świata w Metawersum, przyszłej wirtualnej przestrzeni kolektywnej, do wspólnej pracy nad projektami.

2050: początek przyszłości pracy

Opisany powyżej scenariusz jest hipotetyczny, ale ma solidne podstawy. Opiera się na wynikach projektu Millennium (*1 + 2), który ma na celu dowiedzieć się, jak zmieni się świat w nadchodzących dziesięcioleciach. Projekt Millennium zawiera wyniki i dyskusje blisko 300 ekspertów z całego świata, w tym inteligentnych umysłów takich jak Stephen Hawking, Bill Gates i Elon Musk, którzy są zaangażowani w non-profit think tank zajmujący się przyszłymi problemami, utworzony w 1996 roku przez Theodore'a J. Gordona i Jerome'a C. Glenna.

Strategiczny think tank, który dostarcza wiedzę

Ten think tank działa na całym świecie, z pomocą 56 „węzłów”, w celu połączenia lokalnych i globalnych punktów widzenia, a także różnych badań i scenariuszy dotyczących przyszłości. To, co wyróżnia wymienione tutaj badanie, „Future Work/Technology 2050”, to podejście wykorzystujące metodę Delphi, która nie szuka głównie ogólnych i reprezentatywnych wyników, ale raczej dostarcza zróżnicowanego wglądu w przemyślenia i teorie ekspertów na temat przyszłość. Nacisk położony jest więc na treść, a nie na liczby.

Kluczowe kwalifikacje: uczenie siebie samego i siebie nawzajem

Zmiana zespołów projektowych, regularne zmiany miejsca pracy i stanowiska pracy, ciągłe uczenie się stanowią trzy podstawowe trendy, których eksperci oczekują w nadchodzących dziesięcioleciach. Jednak zmiany na wszystkich poziomach wymagają również zespołów, które płyną z prądem i kształtują wiele zmian. Z tego powodu w wielu miejscach pracy coraz ważniejsze będzie uczenie się razem i od siebie nawzajem. Potrzebna jest nowa międzynarodowa kultura współpracy; „Praca i nauka łączą się ze sobą” – mówią eksperci. Zespoły dobrze przygotowane do cyfrowej transformacji to te, w których koledzy pomagają sobie wzajemnie w zdobywaniu wiedzy zawodowej. To także zespoły, które kontynuują edukację. I zespoły, które lubią uczyć się i testować nowe rzeczy.

Źródło nadziei dla zespołu: każdy pojedynczy człowiek

W nadchodzących dziesięcioleciach wymagany jest wkład wszystkich małych i dużych zespołów, decydentów i menedżerów, każdego pracownika. Interesujące jest to, że - zdaniem większości ekspertów z badania Delphi - „jednostka” jest także „wielkim źródłem nadziei”, ponieważ uważają oni każdą osobę za „bardziej elastyczną i >>inteligentną<< niż duże systemy, które ze względu na swoją charakterystyczną powolność mogą tylko reagować na szybką transformację, natomiast nie mogą jej aktywnie kształtować”.

Pragnienie na przyszłość: chcemy stać się lepsi

A co czują ludzie, gdy stają w obliczu zdigitalizowanej przyszłości? Międzynarodowa ankieta przeprowadzona na zlecenie Konica Minolta w marcu 2017 r. (*3) przyniosła interesujące wyniki. W sumie 11 362 konsumentów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii podało informacje na temat ich stosunku do miejsca pracy w przyszłości. 37% ankietowanych obawia się, że nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja lub roboty, mogą zastąpić ich lub ich kolegów w przyszłości. Jednocześnie ciekawe jest, co zrobią ankietowani z czasem wolnym, który zapewni im automatyzacja. Zaskakujący wniosek: chcą stać się lepsi! Ankietowani najczęściej odpowiadali, że poświęcą wolny czas na dalszy rozwój umiejętności zawodowych (26%), usprawnienie procesów biznesowych oraz poprawę komunikacji i współpracy z kolegami (po 20%). Jest zatem oczywiste, że istnieje zapotrzebowanie na osoby z chęcią bycia lepszym i uczenia się nowych rzeczy w skali międzynarodowej. W świetle ocen ekspertów odpowiedzi pokazują przede wszystkim jedno: jesteśmy gotowi na przyszłość!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *